Finanční poradenství

Vyznat se na dnešním trhu finančních produktů není lehký úkol. A stává se ještě složitějším s přihlédnutím ke smlouvám, které jsou psané právnickým jazykem s nespočtem pravidel a výjimek. Převážně klientům našich dalších služeb pomáháme s výběrem vhodného finančního produktu.

Naše poradenství nezaměřujeme pouze na finanční produkty, ale i na ekonomické a investiční poradenství.

Finanční poradenství

V oblasti finančního poradenství pomáháme klientům s výběrem vhodné finanční instituce a nejvýhodnějšího finančního produktu. Zejména radíme v procesu výběru a domlouvání úvěrů, hypoték a pojištění.

Ekonomické a investiční poradenství

Vypracováváme mikroekonomické a makroekonomické studie, které naši klienti využívají např. při vstupu na nový trh nebo při zavádění nového produktu.

Při investičních projektech zpracováváme analýzy investičních záměrů, studie proveditelnosti a následně hodnocení výnosnosti investic.

Poradenství v oblasti zakládání a správy společností

Přebíráme od klientů administrativní zátěž spojenou se zakládáním a správou společností. Dokážeme také zprostředkovat vhodnou ready-made společnost. Poskytujeme asistenci i v oblasti trustových služeb od pořádání valné hromady po poskytnutí sídla společnosti.

Největší přidanou hodnotu mají naše poradenské služby v kombinaci s účetními službami, kdy již známe pozadí a přání klienta, a dokážeme tak lépe vyhovět jeho potřebám. Nezřídka poskytujeme poradenské služby i externím klientům, kteří mohou čerpat z našich 20letých zkušeností v oboru.

Kontaktujte nás a rádi poskytneme finanční, ekonomické nebo investiční poradenství i Vám. Můžete využít kontaktní formulář v zápatí nebo telefonní číslo:  226 201 931.

Konzultace
zdarma