Účetní audit

Podléháte-li zákonné povinnosti auditu účetní závěrky, provedeme ve vaší společnosti nezávislý účetní audit.

Při auditu klademe důraz nejen na zákonnou povinnost auditu, ale i na zajištění dostatečných podkladů pro vlastníky společnosti. Ti díky nezávislému auditu získají ujištění o věrném a poctivém zobrazení hospodaření podniku v účetnictví.

V případě zájmu vypracujeme i průběžný, mimořádný nebo forenzní audit účetní závěrky.

Průběh účetního auditu v EOP

  1. Zanalyzujeme činnost vaší firmy a určíme, co bude auditor kontrolovat. Máme zkušenosti s auditem společností  napříč obory – od hutní výroby až po cestovní kanceláře.
  2. Analyzujeme výsledky a obraty na jednotlivých účtech.
  3. Na základě analýz auditor provádí pravděpodobnostní testy a vybírá vzorky pro kontrolu.
  4. Kontrolujeme účetní postupy a oběh účetních dokladů. Provádíme testy spolehlivosti a testy věcné správnosti, abychom se přesvědčili, že vnitřní kontrolní systém plní svoji funkci.
  5. Kontrolujeme účetní výkazy a obraty na jednotlivých účtech.
  6. Uzavíráme spis auditora a vyhotovujeme dopis pro vedení společnosti.
  7. Vydáváme zprávu (bez výhrad, s výhradou, záporný výrok) nebo odmítnutí výroku.

Auditu podléhají účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce) a také výroční zpráva.

Další důvody proč spolupracovat s námi

Kromě bohatých zkušeností v oboru ověřování účetní závěrky, jsme specialisté i na účetnictví, finanční a mzdové účetnictví a na finanční a úvěrové poradenství. Dokážeme posoudit nejen správnost vyhotovení účetní závěrky, ale i věcné aspekty reality podniku.

Za mnoho let zkušeností jsme rovněž vyvinuli důmyslnou metodiku zpracování auditů za podpory nejmodernějšího programového vybavení.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma (můžete využít kontaktní formulář v zápatí nebo telefonní číslo:  226 201 931).

Konzultace
zdarma