Účetnictví a daňová evidence

Vedením účetnictví pro malé a střední podniky a vedením daňové evidence pro živnostníky se zabýváme již 20 let. Poskytneme vám tedy profesionální služby plynoucí z letitých zkušeností a ušetříme vás četných jednání díky znalosti prostředí úřadů. Zárukou kvality jsou odborné dovednosti a průběžné vzdělávání našich zaměstnanců.

Co zahrnuje služba vedení účetnictví?

 • zpracování primárních účetních dokladů,
 • kontrola účetních dokladů,
 • účetní deník a hlavní kniha,
 • vedení knih analytické evidence,
 • zpracování účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz peněžních toků),
 • saldokonta závazků a pohledávek,
 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
 • evidence drobného dlouhodobého majetku,
 • v případě potřeby rekonstrukce – zpětné zpracování účetnictví.

Účetnictví vedeme dle českých účetních standardů s využitím softwaru Pohoda. Pokud klient využívá vlastní systém, jsme schopni se přizpůsobit požadavkům nového rozhraní.

Co zahrnuje služba vedení daňové evidence

 • peněžní deník,
 • knihy pohledávek a závazků,
 • vedení knih analytické evidence,
 • evidence hmotného a nehmotného majetku,
 • rekonstrukce  – zpětné zpracování daňové evidence.

Vedení daňové agendy a daňové poradenství

S vedením účetnictví jsou těsně spjaty otázky daní. V rámci našich účetních služeb pro vás povedeme evidenci daně z přidané hodnoty, zpracujeme včas daňová přiznání – příjmové daně, majetkové daně, DPH, silniční daň a další – a v neposlední řadě vás budeme zastupovat před správcem daně. Váš základ daně zoptimalizujeme s ohledem na aktuální legislativu.

Jsme licencovaní daňoví poradci, daňové přiznání tedy podáváte s odkladem.

Další důvody proč s námi spolupracovat

Kromě samotného vedení účetnictví a daňové agendy můžeme také převzít kompletní mzdovou agendu a zastupování před příslušnými úřady (více na Mzdy a Personalistika). Podléháte-li zákonné povinnosti auditu, pomůžeme vám s nalezením vhodného auditora a následně poskytneme k auditu veškeré podklady, abychom snížili vaši zátěž na naprosté minimum.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma (můžete využít kontaktní formulář v zápatí nebo telefonní číslo:  226 201 931).

Konzultace
zdarma